Chia sẻ sơ đồ tổng thể Retail Omni Channel Commerce

Retail Omni Channel, sơ đồ omni channel, marketing tổng thể, bán hàng đa kênh, tiếp thị đa kênh

Omni Channel Commerce là gì?

(Theo Wikipedia) Omnichannel is a cross-channel content strategy that organizations use to improve their user experience. Rather than working in parallel, communication channels and their supporting resources are designed and orchestrated to cooperate.

Tạm dịch- Omnichannel là một chiến lược nội dung đa kênh mà các tổ chức sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng của họ. Thay vì làm việc song song, các kênh truyền thông và tài nguyên hỗ trợ của họ được thiết kế và phối hợp cùng nhau.
Hiểu nôm na Omni Channel là bán hàng đa kênh (Website, mạng xã hội, cửa hàng, điện thoại, email, v.v..) và giữa các kênh có sự liên kết nhất quán trên cùng một hệ thống bán hàng nơi mà dữ liệu được đồng bộ hoá. Omni-Channel giúp người bán dễ dàng quản lý, hỗ trợ khách hàng, tiếp cận & tăng tính trải nghiệp đến nhiều đối tượng khách hàng, mở rộng thị trường hoặc thí điểm các chiến dịch online trước khi triển khai các cửa hàng offline.
Sơ đồ dưới đây giúp các nhà marketing/ các nhà bán lẻ dễ dàng hoạch định và triển khai Omni-Channel theo một hệ thống thống nhất & đầy đủ. Nhấn vào nút Like trang hoặc chis sẻ Google Plus để thấy link tải.

Link download Sơ đồ bán lẻ Omni Channel Commerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *